PostHeaderIcon Privacy verklaring

Persoonlijke gegevens


Tekdiving-Amsterdam hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.


Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, hetzij via onze contactpagina dan wel bij een aanmelding van een cursus, worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via deze website of door middel van e-mail etc.
In dit overzicht staat wanneer wij uw gegevens nodig hebben:
• Indien u via deze website informatiemateriaal bestelt, vragen wij naar uw naam en adres. Na het verwerken van uw aanvraag worden die gegevens bewaard.
• Onze server herkent uw IP-nummer niet. Wij maken geen gebruik van cookies. Buiten de informatie die u levert tijdens het surfen wordt geen extra informatie bewaard. De verzamelde informatie dient voor kwaliteitscontrole van de website en de verbetering ervan.

Hyperlinks

Deze website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites - niet behorende tot de website van Tekdiving-Amsterdam. Tekdiving-Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan, die u op die betreffende sites worden gevraagd.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens

Met het registreren van gegevens van uw bezoek van de website(s) beoogt Tekdiving-Amsterdam de effectiviteit van haar website(s) te verbeteren. Gegevens met betrekking tot datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website(s) verwerkt Tekdiving-Amsterdam voor het vastleggen van voorkeuren van alle betrokkenen.

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten. Tekdiving-Amsterdam verzamelt geen persoonlijke gegevens via andere vormen van elektronische feedback.

Wijzigingen Privacy verklaring

Tekdiving-Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.