PostHeaderIcon Opleidingen

Welke opleidingen bieden wij u?


ANDI duikopleidingen bij Tekdiving-Amsterdam

ANDI staat voor American Nitrox Divers International.
ANDI is al sinds 1987 bezig met (technische) opleidingen met Nitrox en Trimix voor de recreatieve duikmarkt. Begonnen in Amerika is de organisatie tegenwoordig internationaal erkend en heeft een EU certificering. ANDI staat bekend om de hoge kwaliteit van opleidingen en eisen die gesteld worden aan zowel instructeurs als facility’s. 

ANDI biedt een grote diversiteit aan opleidingen, van absolute beginner tot diverse technische en rebreather opleidingen.  Door het ANDI opleidingsprogramma hebben ook de beginnende duikers het voordeel dat zij direct kennis kunnen maken met het gebruik van Nitrox mengsels. ANDI hanteert de term SafeAir ter aanduiding van een Nitrox mengsel. Dit omdat ANDI hogere eisen stelt aan de kwaliteit van het gebruikte ademgas dan andere duikorganisaties.

Hieronder volgt een opsomming van de diverse ANDI duikopleidingen;

Level 1:    L.S.U.   Limited SafeAir User
De opleiding tot Limited SafeAir User is de basis voor het gebruik van SafeAir.
Deze opleiding richt zich op de recreatieve duiker die wil duiken met  een beter adem mengsel dan perslucht en zich daarbij beperkt tot een SafeAir (Nitrox) mengsel met een zuurstofpercentage van 32% of 36%.
Tijdens de LSU opleiding krijg je inzicht in het duiken met  SafeAir en het toepassen van de adem mengsels.   Deze opleiding is voor duikers welke reeds in het bezit zijn van een Open Water Diver  of Advanced Diver brevet van andere organisaties.  Bij Tekdiving-Amsterdam wordt de ANDI Open Water Diver Opleiding standaard gecombineerd met de LSU opleiding, waardoor de beginnende duiker direct het voordeel van een beter adem mengsel heeft.  Voor de LSU opleiding dienen 2 buitenwater duiken te worden gemaakt.  (Dit is uiteraard zonder het aantal duiken welke een Open Water Diver dient te maken). Maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet is 30 msw
De LSU opleiding kan ook worden gezien als de basis voor de meer uitgebreide Complete SafeAir User opleiding.
 


Level 2:    C.S.U.   Complete SafeAir User
De C.S.U.  opleiding is de "advanced nitrox" opleiding van ANDI. Dit is een volwaardige en geheel op zichzelf staande opleiding en geen zogenaamde specialty
De opleiding is een recreatieve opleiding waarin niet alleen veel dieper wordt ingegaan op het gebruik van Nitrox, maar ook  op de zuurstof en stikstof theorie,  gevorderde duikplanning en configuratie.
De C.S.U.  opleiding is uitermate geschikt voor de recreatieve duiker die meer wil weten over het duiken met nitrox mengsels tussen de 22 en 55% zuurstof.  De CSU opleiding is geen Technische duikopleiding (dat is vanaf level 3) maar laat de cursist wel al kennis maken met de basis van het Technisch duiken.
Tijdens de duiken wordt gedoken met een nitrox mengsel tussen de 22% en 50%  en met maximaal 2 cilinders en 2 ademgassen.  Tijdens de opleiding worden minstens 2 duiken gemaakt.
Maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet is 40 msw                                                                                              

De ANDI  C.S.U.  is dé opleiding voor duikers die in de toekomst de ANDI level 3, T.S.D. opleiding willen volgen.


Level 3:    T.S.D.   Technical  SafeAir  Diver
Zoals hierboven al vermeld is de T.S.D. opleiding  het vervolg op de CSU (Advanced Nitrox) opleiding van ANDI en de eerste opleiding voor wat bekend staat als Technisch duiken.
Waar je in de C.S.U opleiding leert duiken met twee cilinders, leer je hier met drie cilinders en maximaal 3 gassen  te duiken. Dat daar een andere manier van duiken voor vereist is spreekt voor zich. In de theorie leer je hoe een decompressie duik te plannen en uit te voeren,  waarna in de praktijk de nadruk komt te liggen op de toepassing van de planning en duikveiligheid. Door, bijvoorbeeld,  tijdens de opstijging een decompressiegas te ademen maak je de deco tijd niet alleen korter, maar vooral ook betrouwbaarder.
Aangezien er tijdens de duiken sprake is van een virtueel plafond wordt er bij de praktijksessie veel aandacht  geschonken aan skills. Duiken als deze moeten zo veilig mogelijk gemaakt kunnen worden dus wordt van de cursist verwacht adequaat te kunnen reageren en inspelen op diverse omstandigheden.  

De maximale opleidingsdiepte is 49,5 msw, met een maximum deco tijd van 30 minuten en gebruik van maximaal 3 cilinders en 3 ademgassen.  Maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet  is 50 msw.
Vooropleiding:  CSU of gelijkwaardig.

     
 Level 3:    T.T.M.   Technical  Trimix  Diver
Na het doorlopen van de Technical SafeAir Diver opleiding zal je tijdens de duiken tot 50 meter merken dat het voordeel van een rijker zuurstofmengsel een stuk kleiner is. Immers, op deze diepte zal je tijdens de duik een mengsel met een percentage van 24% O2 gebruiken. Dus is het voordeel ten opzichte van de “normale” 21% O2 een stuk kleiner dan bij een duik waar bijvoorbeeld 35% O2 gebruikt wordt. Logisch. Om de duiken tot 50 meter veiliger te maken, je bent veel helderder in denkvermogen, kan je tijdens de duik gebruik maken van Trimix. Buiten dat je beter in staat bent om helder te denken en handelen zal je de duik ook beter ervaren bij het gebruik van Trimix.
Wat is Trimix?  De naam zegt het al, het zijn drie ademgassen in één mengsel.  Het Trimix mengsel bestaat uit helium, stikstof en zuurstof.
De zuurstof en stikstof zijn al bekend uit de andere opleidingen maar wat doet de helium?
Het gebruik van helium in een ademgas heeft grote voordelen, zo wordt het narcotisch effect van stikstof nog verder teruggedrongen waardoor dat “heldere” gevoel tijdens de duik ontstaat. Op dit moment is er geen beter (lees betaalbaar) mengsel voor de diepe duiken beschikbaar. Helium is een volstrekt veilig ademgas, ongeacht het percentage waarmee het zich in het ademmengsel bevindt. Dit percentage wordt hoger naarmate men dieper duikt. Pas bij veel grotere dieptes is er kans op nadelige effecten van helium. Is helium dan alleen maar geschikt voor de diepduikers? Ongeacht het feit dat het effect en dus voordeel van helium beter merkbaar is op dieptes vanaf 50 meter, is het ook prima te gebruiken bij duiken vanaf de 30 meter diepte. Bedenk alleen wel dat een Trimix mengsel duurder is dan een Nitrox mengsel.                                                                                                           
Het is mogelijk om de T.T.M opleiding te combineren met de T.S.D. opleiding. De skills blijven hetzelfde, er komt een deel helium theorie bij.
De maximale opleidingsdiepte is 50 msw, met een maximum deco tijd van 45 minuten en gebruik van maximaal 3 cilinders en 2 ademgassen. Maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet  is 50 msw. 
Vooropleiding:  TSD of gelijkwaardig.      

Level 4:    E.R.D.   Extended Range Diver
De level 4 opleiding is het begin van exploratie duiken.  Tijdens de opleiding is de diepte hetzelfde als in de level 3 opleiding maar het verschil zit in het feit dat er nu geen limiet staat op de configuratie en decompressietijd. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan duiken met een langdurige decompressietijd en omgaan met allerhande situaties welke zich voor kunnen doen tijdens dit soort duiken.  Tijdens de opleiding wordt, afhankelijk van de voorgaande certificering, gebruik gemaakt van Safe Air of Trimix. 
De E.R.D. is dé voorbereiding op de Trimix duiker opleiding (Level 5) aangezien bij de Trimix duiker opleiding er geen limieten zijn aan diepte, configuratie en decompressietijd.  Dit is een zware opleiding en daarom is  het noodzaak bekend te zijn met de effecten van oa onbeperkte configuratie tijdens een diepe duik en de voorbereiding daarop.
De maximale opleidingsdiepte is 50 msw, met een onbeperkte deco tijd en onbeperkt gebruik van cilinders en  ademgassen. Maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet  is 50 msw.                                                       
Vooropleiding:  TSD of gelijkwaardig.      

Level 5:    T.M.D.   Tri Mix Diver
Zoals hierboven beschreven is de level 5 duikopleiding zowel fysiek als mentaal een zware opleiding.               Dat deze opleiding niet geschikt is voor iedereen,  moge duidelijk zijn.
Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan diverse probleem scenario’s welke zich voor kunnen doen en hoe deze adequaat op te lossen. Net als bij de level 4 opleiding is er ook veel aandacht voor het beginsel van de redundantie. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de configuratie aangezien op grote diepte het noodzaak is om blindelings te weten hoe er mee om te gaan.  De onbeperkte configuratie kan een task load geven waar de duiker (nog) niet aan toe is. Daarom zal er tijdens de opleiding veel gelet worden op redundantie vs task loading. Zoals vermeld in het ANDI level 5 tekstboek:  “Clearly , redundancy is critical, however, it must also be manageable”.
De maximale opleidingsdiepte is 100 msw, met een onbeperkte deco tijd en onbeperkt gebruik van cilinders en ademgassen. Er is geen maximale toegestane duikdiepte na behalen van het brevet.                                                      
Vooropleiding:  E.R.D (level 4), I.T.M. (level 5) of gelijkwaardig.